Викканские Свитки

Гомеровский гимн Селене (Hom. hymn. 32)

μήνην ἀείδειν τανυσίπτερον ἔσπετε, Μοῦσαι,
ἡδυεπεῖς κοῦραι Κρονίδεω Διός, ἵστορες ᾠδῆς·
ἧς ἄπο αἴγλη γαῖαν ἑλίσσεται οὐρανόδεικτος
κρατὸς ἀπʼ ἀθανάτοιο, πολὺς δʼ ὑπὸ κόσμος ὄρωρεν
αἴγλης λαμπούσης· στίλβει δέ τʼ ἀλάμπετος ἀὴρ
χρυσέου ἀπὸ στεφάνου, ἀκτῖνες δʼ ἐνδιάονται,
εὖτʼ ἂν ἀπʼ Ὠκεανοῖο λοεσσαμένη χρόα καλόν,
εἵματα ἑσσαμένη τηλαυγέα δῖα Σελήνη,
ζευξαμένη πώλους ἐριαύχενας, αἰγλήεντας,
ἐσσυμένως προτέρωσʼ ἐλάσῃ καλλίτριχας ἵππους,
ἑσπερίη, διχόμηνος· ὃ δὲ πλήθει μέγας ὄγμος
λαμπρόταταί τʼ αὐγαὶ τότʼ ἀεξομένης τελέθουσιν
οὐρανόθεν· τέκμωρ δὲ βροτοῖς καὶ σῆμα τέτυκται.
τῇ ῥά ποτε Κρονίδης ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ·
ἣ δʼ ὑποκυσαμένη Πανδείην γείνατο κούρην,
ἐκπρεπὲς εἶδος ἔχουσαν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι.
χαῖρε, ἄνασσα, θεὰ λευκώλενε, δῖα Σελήνη,
πρόφρον, ἐυπλόκαμος· σέο δʼ ἀρχόμενος κλέα φωτῶν
ᾁσομαι ἡμιθέων, ὧν κλείουσʼ ἔργματʼ ἀοιδοί,
Μουσάων θεράποντες, ἀπὸ στομάτων ἐροέντων.

мИнин аИсин танисИптэрон Эспэтэ мУсэ
Извэпис кУрэ КронИзэо ДиОс Исторэс Озис
Ис Апо Идли гИан элИсэтэ уранОсиктос
кратОс ап’асанАтио полИс з’ипо кОсмос Орорэн
Иглис лабУсис стилви зЭт’алАбэтос аИр
хрисЭу апО стэфАну актИнэс з’энсиАонтэ
эВт’ан ап’ОкєанИо лоєсамЄни хрОа калОн
Имата эссамЭни тилавгЭя зИа СелИни
зевксамЭни пОлус эриаВхэнас иглИэнтас
эссимЭнос протЭрос элАси калИтрихас Ипус
эсперИи зихОминос о зЭ плИси мЭгас Огмос
лабрОтати т’авгЭ тОт’аэксомЭнис тэлЭсусин
уранОсэн тЕкмор зЭ вротИс кЭ сИма тЭтиктэ
тИ Ра потэ Кронизис эмИги филОтити кЭ эвнИ
и з’ипокусамЭни ПанзИн гИнато кУрин
экпрэпЭс Эхусан эн асанАтиси сэИси
хЭрэ Анаса сэА левкОлэнэ зИа СэлИни
прОфрон эвплОкамос сЭо з’архОмэнос клЭа фотОн
Асомэ имисЭон Он кЛиус Эргимат аисИ
МусАон серАпонтэс апО стомАтон эроЭнтон.

Транслитерация: Mike Jillengton

 

***

О длиннокрылой, прекрасной Луне расскажите мне, Музы,
Сладкоречивые, в пенье искусные дочери Зевса!
Неборожденное льется сиянье на темную землю
От головы ее вечной, и все красотою великой
Блещет в сиянии том. Озаряется воздух бессветный
Светом венца золотого, и небо светлеет, едва лишь
Из глубины Океана, омывши прекрасную кожу,
Тело облекши блестящей одеждою, издали видной,
И лучезарных запрягши коней – крепкошеих, гривастых,
По небу быстро погонит вперед их Селена-богиня
Вечером, в день полнолунья. Великий свой круг совершая,
Ярче всего в это время она, увеличившись, блещет
В небе высоком, служа указаньем и знаменьем людям.
С нею когда-то сопрягся Кронион любовью и ложем.
Затяжелевши, ему родила она деву Пандию,
Между бессмертными всеми отличную видом прекрасным.
Слава царице, Селене святой, белокурой богине,
С мудрым умом, пышнокудрой! Начавши с тебя, воспою я
Полубогов, знаменитых героев, деянья которых
Сладкими славят устами служители Муз, песнопевцы.

Пер. с др.-греч. В. Вересаева

Оставить комментарий