Викканские Свитки

Песнь Балтийскому Богу Луны Менессу

Mēness savas zvaigznes skaita,
Vaj ir visas vakarâ.
Ira visas vakarâ,
Auseklīša vien nebija.
Auseklītis aizteceja
Pār jūriņu Vāczemê,
Pār jūriņu Vāczemê
Saules meitas lūkoties.-
Saule, meitu izdevuse,
Lūdz pērkoni vedējôs.
Pērkoniņš aiziedams,
Sasper zelta ozoliņu.
Trīs gadiņus Saule raud,
Zelta zarus lasīdama.
Visus zarus salasīja,
Galotnītes vien nevaid.
Ceturtâ gadiņâ
Atrod pašu galotnīti,
Atrod pašu galotnīti
Aiz kalniņa lejiņâ.

Мэнес савас звайгзнес скайта,
Вай ир висасас вакараа,
Ира висас вакараа,
Аусеклииша виен небия
Ауселиитис айзтецэя
Паар юуриню Ваацземее
Паар юуриню Ваацземее
Саулес мейтас луукотиес
Сауле, мейту издевусэ
Луудз пэркони ведэйос
Пэркониньш айзиедамс,
Саспэр зелта озолинью
Триис гадинюс Сауле рауд
Зелта зарус ласидама.
Висус зарус саласийя
Галотниитес виен невайд
Цетуртаа гадиняя
Атрод пашу галотниити
Атрод пашу галотниити
Айз калниня лейиняя

Транслитерация: Lukrecija Wille

Оставить комментарий