Викканские Свитки

Валлийская литания Ллеу (Солнцу)

Cyfarchaf chwi o breswylfod y nos,
Cyfarchaf ti o Beli, Brenin y wawr,
Cyfarchaf ti o Lleu a’th ysblander,
Cyfarchaf chwi, arglwyddion y goleuni.

Hail to thee from the abodes of night,
Hail to thee who art Beli in thy rising,
Hail to thee who art Lleu in thy splendour,
Hail to thee Lords of light.

Привет тебе от чертогов ночи,
Привет тебе, Бели при восходе твоем,
Привет тебе, Ллеу во славе твоей,
Привет тебе, владыка света.

____________

Орден друидов острова Англси
(Urdd Derwyddon Mon)
Страница сообщества: https://www.facebook.com/angleseydruidorder/?hc_ref=N..

 

Оставить комментарий